De sport
Er bestaan verschillende vormen van kleiduivenschieten: een (mondiaal) gereglementeerde wedstrijdsport genoemd: Skeet en (Olympisch) Trap, waarbij de duiven nauwkeurig beschreven banen volgen waardoor de moeilijkheidsgraad voor elke deelnemer hetzelfde is. De drie in Nederland meest beoefende vormen zijn:

 • Sportskeet
 • Olympisch Trap
 • Double Trap.
 • De laatste wordt zo genoemd omdat steeds twee duiven tegelijk worden geworpen. Verder kent men het jachtschieten, waarbij de kleiduif denkbeeldige vluchten nabootst van wild. Combinaties van deze mogelijkheden worden gebruikt bij het "Parcour de Chasse" schieten, wat ook inmiddels een populaire internationale discipline is, waarvan de regelgeving afkomstig is van de FITASC. In Nederland wordt deze sport georganiseerd door de Parcour de Chasse Vereniging Nederland. Ook jachtschieten kent de Skeet en Trap in iets andere uitvoering. Voor de jachtopleiding is een nauwkeurig omschreven parcours ontworpen van 25 duiven. De cursist dient bij het examen de relatief hoge score te bereiken van 18 treffers. Ten behoeve van het recreatieve schieten wordt vaak een dergelijk parcours gebruikt.

  De Trap
  De Trap lijkt het meest op de vorm van duivenschieten zoals die in de vorige eeuw werd beoefend. Voor de schutter, in het schootsveld, staan verschillende (15) werpinstallaties naast elkaar opgesteld, van waaruit kleiduiven vanuit verschillende posities en hoeken op commando van de schutter worden weggeslingerd. De schutter weet niet van te voren waar de duif uitkomt en welke richting hij opgaat. Daarbij moet de schutter schieten vanaf 5 verschillende posten.

  De Skeet
  Bij Skeet staan, tegenover elkaar en haaks op de schootsrichting, een hooghuis en een laaghuis, waaruit bij het hooghuis vanuit een hoge positie en bij het laaghuis vanuit een lage positie een duif wordt weggeslingerd. De schutter neemt steeds een andere positie (8 posten) ten opzichte van het doelengebied in, maar weet wel van waaruit de duif wordt weggeslingerd. De schutter roept zijn duif af door "pull" te roepen voor het hoge huis en "mark" voor het lage huis. Bij skeet kennen we ook de vorm doublet. Bij deze vorm worden vanuit het hoge huis en lage huis tegelijkertijd duiven weggeslingerd. Zowel bij Trap als bij Skeet gaat de wedstrijd bij de heren over 200 duiven en bij de dames over 150 duiven.